praktische regelingen
 
afval
Het sorteren van afval is verplicht, instructies hiervoor ter plaatse.
indien de woning in een abnormale staat van zindelijkheid achter gelaten wordt, wordt de extra kost voor de schoonmaak in rekening gebracht van het voorschot. 
 

 

energiekosten

gas (forfait) en electricteitsgebruik(volgens meters) worden verrekend bij de afrekening.
 
huurdersverantwoordeljkheid
De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op van het gehuurde pand en het bijhorend grondgebied, en verplicht zich aan de eigenaar alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal ook onmiddellijk gemeld worden.De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor  schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de woningen. 
 
voorschot
Om je reservatie vast te leggen dient een voorschot van 150€ betaald te worden op: 

al bonne cinse,

cens 5, 

6970 tenneville

BE36 4027 1364 7181

met vermelding van de periode

 

Dit wordt, met verrekening van de energiekosten en eventuele kosten van beschadigde en ontbrekende voorwerpen, na het verblijf verrekend met de huur, onverminderd het recht van de verhuurder om integrale schadevergoeding te eisen. 
 
capaciteit  
 De maximale capaciteit van de locatie mag niet overschreden worden, tenzij met vooraf uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Indien de woning, zoals vooraf is overeengekomen, slechts gedeeltelijk gehuurd wordt zal de huurder geen enkele poging doen om het afgesloten gedeelte te gebruiken. Inbreuken hierop zullen leiden tot betaling van de huurprijs volgens volledige bezetting.

overlast

De huurder en de medehuurders van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.
 
annulatie

In geval van anulatie van de overeenkomst door de huurder voor de 4 weken van de reservatiedatum blijft het voorschot  voor de verhuurder voor derving van inkomsten. bij anulatie binnen de 4 weken voor de reservatiedatum wordt de volledige huurprijs gefactureerd behalve  indien er  voor de betreffende huurperiode een nieuwe huurder wordt gevonden, hetzij door de huurder, hetzij door de verhuurder Indien de verhuurder in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen  integraal terugbetaald worden of wordt, indien mogelijk, de huurder een alternatieve locatie of periode voorgesteld. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.

 

huisdieren

- Het huisdier is zindelijk, bijt niet in meubels en is gewend mee te gaan op vakantie.
- Het huisdier is geen bron van lawaaioverlast.
- Het huisdier komt niet in de slaapkamers, in de zetels of op de stoelen.
- Het huisdier slaapt in zijn mand, bench,op zijn deken of in de auto.
- Hondenpoep rond het huis wordt onmiddellijk opgeruimd.
- Indien het huisdier  veel extra vervuiling met zich meebrengt zal de huurder dit zelf schoonmaken.
- Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch veel extra werk vraagt zal dit verrekend worden met het voorschot.
 

 

eindschoonmaak

Deze is in de huurprijs inbegrepen. Een verblijf is immers te kort om vóór het vertrek nog te moeten poetsen. Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode. 

De vaatwas maakt geen deel uit van de eindschoonmaak en wordt dus geacht door de huurder te worden gedaan. Een draaiende afwasmachine achterlaten is echter geen probleem. 

 

bedlinnen

De bedden zijn voorzien van 1-persoonsmatrassen met matrasbeschermers, dekbedden en hoofdkussens. Om evidente redenen mogen bedden enkel opgedekt beslapen worden (onderlaken, dekbedovertrek, kussensloop). Zelfs  bij gebruik van een slaapzak zijn onderlaken en kussensloop verplicht.

 

huurperiode  

De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf de tijd aangegeven op  www.dardennen.be, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen.Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag. 

 

eindafrekening 

 

Betaling van de afrekening gebeurdt bij het vertrek. de factuur wordt bij vertrek meegegeven of per e-mail naar de huurder wordt verstuurd.

 

meebrengen

Bed- bad en keukenlinnen

Koffiefilters nr. 4

Aanmaakblokjes en lucifers voor houtkachel

Afwasprodukt ,schuursponsje en schoteldoek

Tabletten voor afwasmachine

Toiletpapier

Houtskool voor de bbq

 

houtkachel
Het hout dat in de vakantiewoning aanwezig is  mag enkel gebruikt worden voor de houtkachel.
 
Roken is in het hele gebouw verboden.